Imiterede planter

I nogle virksomheder, kontorer, institutioner og boligselskaber gør specielle forhold, at det ikke er muligt at have levende planter. Det kan være forhold som meget høj eller lav rumtemperatur, dårlige lysforhold eller hygiejniske forhold, der gør det umuligt at have plantejord i lokalerne.

Som alternativ til levende planter kan man bruge imiterede planter. FIRMA Botanik anbefaler www.silkeplanter.com, som er specialister inden for imiterede planter.

4-cd